W tym możemy Ci pomóc

Psychoterapia indywidualna to rodzaj terapii skierowanej do dorosłych osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje oraz radzić sobie z trudnościami i problemami emocjonalnymi lub behawioralnymi. Celem psychoterapii indywidualnej jest pomoc osobom w rozwiązywaniu problemów i poprawie ich jakości życia poprzez lepsze zrozumienie siebie, swoich myśli i uczuć oraz lepsze radzenie sobie z nimi.

Psychoterapia indywidualna może obejmować różne techniki i podejścia, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia humanistyczna lub terapia psychoanalityczna. Sesje terapii indywidualnej odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Psychoterapia indywidualna jest skutecznym sposobem leczenia wielu problemów emocjonalnych i behawioralnych, takich jak lęk, depresja, trudności w radzeniu sobie ze stresem, trudności w relacjach z innymi ludźmi, itp.

Psychoterapia indywidualna młodzieży polega na pracy z młodymi ludźmi, którzy zgłaszają się do terapii z różnych powodów, takich jak trudności emocjonalne, trudności w nauce, trudności w relacjach z rówieśnikami lub rodzicami, a także zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, lęk czy zaburzenia odżywiania. Celem tego rodzaju terapii jest pomoc młodemu człowiekowi lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje, nauczyć się radzenia sobie z trudnościami oraz poprawić jakość swoich relacji z innymi ludźmi.

Terapia indywidualna młodzieży różni się od terapii osób dorosłych głównie tym, że uwzględnia specyficzne potrzeby i doświadczenia młodych ludzi. Młodzi ludzie borykają się z wieloma specyficznymi problemami, takimi jak przemiana dojrzewania, konflikty z rodzicami czy trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, dlatego terapia indywidualna młodzieży powinna być dostosowana do ich potrzeb i specyfiki ich sytuacji życiowej. Ponadto młodzi ludzie często potrzebują specjalistycznej pomocy w radzeniu sobie z emocjami i trudnościami, które mogą pojawiać się podczas przemian dojrzewania.

Celem terapii par jest pomoc parom w rozwiązywaniu konfliktów i poprawieniu jakości ich relacji poprzez zmianę negatywnych myśli i zachowań, które mogą prowadzić do problemów w związku.

Podczas terapii terapeuta pomaga parze zidentyfikować i zmienić negatywne schematy myślowe i zachowania, które mogą prowadzić do konfliktów i trudności w ich relacji. Terapia ta opiera się na założeniu, że nasze myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Dzięki pracy z terapeutą para może nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie z problemami i lepiej zarządzać swoimi emocjami, co może pomóc im poprawić jakość ich związku.

Sesje terapeutyczne par trwają 80 minut. 

Celem terapii par jest pomoc parom w rozwiązywaniu konfliktów i poprawieniu jakości ich relacji poprzez zmianę negatywnych myśli i zachowań, które mogą prowadzić do problemów w związku.

Podczas terapii terapeuta pomaga parze zidentyfikować i zmienić negatywne schematy myślowe i zachowania, które mogą prowadzić do konfliktów i trudności w ich relacji. Terapia ta opiera się na założeniu, że nasze myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Dzięki pracy z terapeutą para może nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie z problemami i lepiej zarządzać swoimi emocjami, co może pomóc im poprawić jakość ich związku.

Sesje terapeutyczne par trwają 80 minut. 

Terapia grupowa to rodzaj psychoterapii, w której kilka osób pracuje nad swoimi problemami i trudnościami z pomocą terapeuty lub terapeutów. Terapia ta może obejmować kilka osób lub kilkanaście, w zależności od charakteru grupy i celów terapii.

Podczas terapii grupowej uczestnicy mogą mieć okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi osobami, które zmagają się z podobnymi problemami. Terapia ta może być szczególnie pomocna dla osób, które potrzebują wsparcia i motywacji do pracy nad swoimi problemami oraz chcą nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Może być skuteczna w leczeniu różnych problemów, takich jak: lęk, depresja, trudności w radzeniu sobie ze stresem, trudności w relacjach z innymi ludźmi, a także zaburzenia odżywiania i uzależnienia.

Terapia grupowa młodzieży to rodzaj psychoterapii, w której kilka osób pracuje nad swoimi problemami i trudnościami z pomocą terapeuty lub terapeutów. Terapia ta może obejmować kilka osób lub kilkadziesiąt, w zależności od charakteru grupy i celów terapii.

Podczas terapii grupowej uczestnicy mogą mieć okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi osobami, które zmagają się z podobnymi problemami. Terapia ta może być szczególnie pomocna dla osób, które potrzebują wsparcia i motywacji do pracy nad swoimi problemami oraz chcą nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Może być skuteczna w leczeniu różnych problemów, takich jak: lęk, depresja, trudności w radzeniu sobie ze stresem, trudności w relacjach z innymi ludźmi, a także zaburzenia odżywiania i uzależnienia.

Trening umiejętności rodzicielskich to rodzaj interwencji terapeutycznej, która ma na celu pomoc rodzicom w nabywaniu lub doskonaleniu umiejętności, które pomogą im w lepszym radzeniu sobie z wyzwaniami wychowawczymi. Trening ten może być skierowany do rodziców dzieci w różnym wieku i obejmować różne zagadnienia związane z wychowaniem.

Podczas treningu umiejętności rodzicielskich rodzice mogą uczyć się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, takimi jak:

 • Trudności w nawiązywaniu relacji z dzieckiem
 • Trudności w stosowaniu skutecznych metod wychowawczych
 • Trudności w radzeniu sobie ze złością i frustracją
 • Trudności w okazywaniu empatii i wspieraniu rozwoju emocjonalnego dziecka

Podczas treningu rodzice mogą nauczyć się nowych strategii radzenia sobie z trudnościami, takich jak:

 • Stosowanie pozytywnych metod wychowawczych
 • Okazywanie empatii i wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka
 • Radzenie sobie ze złością i frustracją
 • Nawiązywanie bliskich relacji z dzieckiem

Trening umiejętności rodzicielskich może być prowadzony w różnych formach

Interwencja kryzysowa to rodzaj interwencji terapeutycznej, która ma na celu pomoc osobom, które znajdują się w sytuacji kryzysu emocjonalnego lub psychicznego. Celem interwencji kryzysowej jest zapewnienie osobie w kryzysie szybkiej i skutecznej pomocy, która pozwoli jej przezwyciężyć kryzys i radzić sobie z trudnościami.

Interwencja kryzysowa może obejmować różne formy pomocy, takie jak:

 • Porady i wsparcie emocjonalne
 • Pomoc w znalezieniu odpowiednich źródeł pomocy
 • Interwencję w sytuacjach zagrożenia życia
 • Praca nad planem działania w sytuacji kryzysu

Interwencja kryzysowa jest krótkoterminową formą pomocy, która ma na celu pomóc osobie przezwyciężyć kryzys i zapewnić jej narzędzia do radzenia sobie z trudnościami w przyszłości. Jeśli osoba potrzebuje długoterminowej pomocy, może być kierowana do innych form terapii lub wsparcia.

Oferujemy profesjonalne konsultacje seksuologiczne z indywidualnym podejściem do klienta.

Ze względu na charakter naszej pracy, nie zawsze jesteśmy w stanie odebrać telefon. Najpewniejszą formą kontaktu jest wysłanie nam sms’a lub wiadomości przez formularz kontaktowy. Odpowiemy tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.