mgr Karolina Lange

Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny, trener umiejętności personalnych, filolog języka
angielskiego.


Ukończyłam studia magisterskie z psychologii ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie SWPS oraz
z filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim.


Aktualnie w trakcie całościowego, 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo – behawioralnej na
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej.
Pracuję w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej, w pracy skupiam się na indywidualnym podejściu
do pacjenta, opierając się o metody pracy III fali terapii poznawczo-behawioralnej akceptacji i
zaangażowania (ACT).


Pracuję z osobami, które doświadczają trudności związanych z kryzysami emocjonalnymi oraz
egzystencjonalnymi. W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmuję się działaniami profilaktycznymi,
prowadzeniem grup wsparcia oraz udzielaniem konsultacji psychologicznych i terapii osobom
dorosłym oraz młodzieży zmagającymi się z zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna
dwubiegunowa – ChAD), zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, napady paniki, fobia specyficzna,
agorafobia, fobia społeczna), zaburzeniami obsesyjno–kompulsyjnymi – OCD, zaburzeniami
odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się itp.), a także zmagającymi się z innymi
trudnościami życiowymi.


Nieustanie pogłębiam swoją wiedze i doskonalę swój warsztat terapeutyczny poprzez uczestnictwo w
szkoleniach oraz w konferencjach.


W pracy stosuję zasady Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego
Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego.